ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ

Ветрогенератор – 500 W , окомплектован със:

 • Кула – 6 м/ 9 м / 12 м
 • Генератор 1 бр.
 • Контролер – 12 V/24 V/48 V/220 V /хибриден
 • Дамп LOAD – 12 V/24 V/48 V/220 V
 • Окабеляване
 • Акумулатори – 2 бр. * 2,35 Аh
 • Инвертор – 1 до 5 KW
 • Монтаж / Гаранция 2 години/

Ветрогенератор – 1000 W, окомплектован със:

 • Кула – 6 м/ 9 м/ 12 м
 • Генератор 1бр. (2400 лв.)
 • Контролер – 12 V/24 V/48 V/220 V /хибриден
 • Дамп LOAD – 12 V/24 V/48 V/220 V
 • Окабеляване
 • Акумулатори – 4 бр. * 2,35 Ah
 • Инвертор – 1 до 5 KW
 • Монтаж / Гаранция 2 години/

Ветрогенератор – 2000 W, окомплектован със:

 • Кула – 6 м/ 9 м/ 12 м
 • Генератор 1 бр. (3,540 лв.)
 • Контролер – 12 V/24 V/ 48 V/ 220 V/ хибриден
 • Дамп LOAD – 12 V/24 V/48 V/220 V
 • Окабеляване
 • Акумулатори – 8 бр. * 2,35 Ah
 • Инвертор – 1 до 5 KW
 • Монтаж / Гаранция 2 години/

Ветрогенератор – 5000 W, окомплектован със:

 • Кула – 6 м/9 м/12 м
 • Генератор 1 бр. (12,500 лв.)
 • Контролер – / 48 V/ хибриден
 • Дамп LOAD – 12 V/24 V/48 V/220 V
 • Окабеляване
 • Акумулатори – 12 бр. * 2,35 Ah
 • Инвертор – 1 до 5 KW
 • Монтаж / Гаранция 2 години/

Кули за Ветрогенератори :

6 м – 720 лв. с обтегачи

9 м – 960 лв. с обтегачи

12 м – 1200 лв. с обтегачи

Самовдигащи 12 м – 1620 лв.

15 м – 1500 лв. с обтегачи

18 м – 2000 лв. с обтегачи

24 м – 3200 лв. с обтегачи

ENGLISH

Wind generator – 500 W, complete with:

1) Tower – 6 m / 9 m / 12 m

2) Generator 1 pcs.

3) Controller – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V / Hybrid

4) Damp LOAD – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V

5) Cables

6) Accumulators – 2 pcs. * 2.35 Ah

7) Inverter – 1 to 5 KW

8) Installation / Warranty 2 years /
Wind generator – 1000 W, complete with:

1) Tower – 6 m / 9 m / 12 m

2) Generator 1pcs. ( BGN 2400)

3) Controller – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V / Hybrid

4) Damp LOAD – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V

5) Cables

6) Accumulators – 4 pcs. * 2.35 Ah

7) Inverter – 1 to 5 KW

8) Installation / Warranty 2 years /
Wind generator – 2000 W, complete with:

1) Tower – 6 m / 9 m / 12 m

2) Generator 1 pcs. (BGN 3,540 )

3) Controller – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V / Hybrid

4) Damp LOAD – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V

5) Cables

6) Accumulators – 8 pcs. * 2.35 Ah

7) Inverter – 1 to 5 KW

8) Installation / Warranty 2 years /
Wind generator – 5000 W, complete with:

1) Tower – 6 m / 9 m / 12 m

2) Generator 1 pcs. (BGN 12,500)

3) Controller – / 48 V / hybrid

4) Damp LOAD – 12 V / 24 V / 48 V / 220 V

5) Cables

6) Accumulators – 12 pcs. * 2.35 Ah

7) Inverter – 1 to 5 KW

8) Installation /Warranty 2 years/

Wind Turbine Towers:

6 m – 720 BGN with tensioners

9 m – 960 BGN with tensioners

12 m – 1200 BGN with tensioners

Self-lifting 12 m – 1620 BGN

15 m – 1500 BGN with tensioners

18 m – 2000 BGN with tensioners

24 m – 3200 BGN with tensioners.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.