Проект- Соларна система

СОЛАРНИ ПАНЕЛИ ЗА ПОЛИВНА СИСТЕМА

Монтира ни са 9 броя соларни панели – 320 W/ бр.

Осъщественият проект соларна система се състои от 9 броя соларни панели с обща мощност  – 3 KW.

Панелите работят самостоятелно без акумулатори.

Цена : 6,200 лв. ( вкл. Монтаж + соларни панели)

СОЛАРНА СИСТЕМА  ЗА 3-ЕТАЖНА КЪЩА

1) 20 броя соларни панели – 320 W / бр.

2) Хибриден Инвертор Raggie – 5 KW

3) 4 броя акумулатори – 200 Ah

Системата смесва електрическата мрежа, соларните панели и акумулаторите.

Получава се пълна автономност  на 3-етажната къща.

Цена: 13 000 лв. ( вкл. Монтаж +соларни  панели+окабеляване+акумулатори+инвертор).

ОСЪЩЕСТВЕН ПРОЕКТ НА СОЛАРНА СИСТЕМА

Фирма“Топъл под“ЕООД – Соларни системи

Гр.Варна,ул.Цариброд 45,

Костадин Трайков

+359 879 00 22 53

Задание:

Съществуваща система,която не работи от 8 години

Осъществен проект:

-Изградена е фото-волтаична  наземна централа от 9 броя панели по 270 Вата ,oкомплектована с контролер Victron – 150 В/100 А.

-Инвертор Victron 220/240 Волта  с пълна синусоида-2500 Вата

-Лимитаторна система за осветление на 24/12 Волта

-Акумулаторна система – 10 броя акумулатори Sunligth

-Система за балансиран заряд  Victron

Company “Heat Floor” Ltd. – Solar systems

Varna, 45 Tsaribrod str,

Kostadin Traikov

+359 879 00 22 53

Assignment:

An existing system that has been out of service for 8 years

 Project implemented:

– A photovoltaic terrestrial plant from 9 panels of 270 W, equipped with a Victron controller – 150 V / 100 A is built.

– Inverter Victron 220/240 V with full sine wave – 2500 W

-Limitator lighting system for 24/12 V

-Careable system – 10 Sunligth batteries

-Victron balanced charge system.

ОСЪЩЕСТВЕН ПРОЕКТ НА СОЛАРНА СИСТЕМА

Фирма“Топъл под“ЕООД – Соларни системи

Гр.Варна,ул.Цариброд 45,

Костадин Трайков

+359 879 00 22 53

Задание:

Съществуваща система,която не работи от 8 години

Осъществен проект:

-Изградена е фото-волтаична  наземна централа от 9 броя панели по 270 Вата ,oкомплектована с контролер Victron – 150 В/100 А.

-Инвертор Victron 220/240 Волта  с пълна синусоида-2500 Вата

-Лимитаторна система за осветление на 24/12 Волта

-Акумулаторна система – 10 броя акумулатори Sunligth

-Система за балансиран заряд  Victron

Company “Heat Floor” Ltd. – Solar systems

Varna, 45 Tsaribrod str,

Kostadin Traikov

+359 879 00 22 53

Assignment:

An existing system that has been out of service for 8 years

 Project implemented:

– A photovoltaic terrestrial plant from 9 panels of 270 W, equipped with a Victron controller – 150 V / 100 A is built.

– Inverter Victron 220/240 V with full sine wave – 2500 W

-Limitator lighting system for 24/12 V

-Careable system – 10 Sunligth batteries

-Victron balanced charge system.

ОСЪЩЕСТВЕН ПРОЕКТ НА СОЛАРНА СИСТЕМА

Фирма“Топъл под“ЕООД – Соларни системи

Гр.Варна,ул.Цариброд 45,

Костадин Трайков

+359 879 00 22 53

Задание:

Съществуваща система,която не работи от 8 години

Осъществен проект:

-Изградена е фото-волтаична  наземна централа от 9 броя панели по 270 Вата ,oкомплектована с контролер Victron – 150 В/100 А.

-Инвертор Victron 220/240 Волта  с пълна синусоида-2500 Вата

-Лимитаторна система за осветление на 24/12 Волта

-Акумулаторна система – 10 броя акумулатори Sunligth

-Система за балансиран заряд  Victron

Company “Heat Floor” Ltd. – Solar systems

Varna, 45 Tsaribrod str,

Kostadin Traikov

+359 879 00 22 53

Assignment:

An existing system that has been out of service for 8 years

 Project implemented:

– A photovoltaic terrestrial plant from 9 panels of 270 W, equipped with a Victron controller – 150 V / 100 A is built.

– Inverter Victron 220/240 V with full sine wave – 2500 W

-Limitator lighting system for 24/12 V

-Careable system – 10 Sunligth batteries

-Victron balanced charge system.

ОСЪЩЕСТВЕН ПРОЕКТ НА СОЛАРНА СИСТЕМА

Фирма“Топъл под“ЕООД – Соларни системи

Гр.Варна,ул.Цариброд 45,

Костадин Трайков

+359 879 00 22 53

Задание:

Съществуваща система,която не работи от 8 години

Осъществен проект:

-Изградена е фото-волтаична  наземна централа от 9 броя панели по 270 Вата ,oкомплектована с контролер Victron – 150 В/100 А.

-Инвертор Victron 220/240 Волта  с пълна синусоида-2500 Вата

-Лимитаторна система за осветление на 24/12 Волта

-Акумулаторна система – 10 броя акумулатори Sunligth

-Система за балансиран заряд  Victron

Company “Heat Floor” Ltd. – Solar systems

Varna, 45 Tsaribrod str,

Kostadin Traikov

+359 879 00 22 53

Assignment:

An existing system that has been out of service for 8 years

 Project implemented:

– A photovoltaic terrestrial plant from 9 panels of 270 W, equipped with a Victron controller – 150 V / 100 A is built.

– Inverter Victron 220/240 V with full sine wave – 2500 W

-Limitator lighting system for 24/12 V

-Careable system – 10 Sunligth batteries

-Victron balanced charge system.